Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
søndag
20

Åpne møter

4.6 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
4.6 kl 15:00
3. etasje, Rådhuset
4.6 kl 17:00
Rådhuskantina
5.6 kl 14:00
Møterom kantina, Rådhuset
6.6 kl 08:00
Ordførerens kontor