Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
torsdag
21

Åpne møter

3.10 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
3.10 kl 17:00
Rådhuskantina
4.10 kl 08:00
Ordførerens kontor
4.10 kl 17:00
Bystyresalen
5.10 kl 17:00
Rådhuskantina