Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
torsdag
20

Åpne møter

8.10 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
8.10 kl 15:00
3. etasje, Rådhuset
8.10 kl 17:00
Rådhuskantina
10.10 kl 08:00
Ordførerens kontor