Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
torsdag
21

Åpne møter

26.6 kl 14:00
Bystyresalen
27.8 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
27.8 kl 15:00
3. etasje, Rådhuset
27.8 kl 17:00
Rådhuskantina
29.8 kl 08:00
Ordførerens kontor