Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
tirsdag
17

Åpne møter

23.9 kl 14:00
Møterom Justøya, Rådhuset
25.9 kl 16:00
Ordførerens kontor, Rådhuset
25.9 kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset
16.10 kl 17:00
Bystyresalen, Rådhuset