Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
onsdag
23

Åpne møter

29.8 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
29.8 kl 17:00
Rådhuskantina
30.8 kl 08:00
Ordførerens kontor
30.8 kl 17:00
Bystyresalen
31.8 kl 17:00
Høvåg skole