Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
lørdag
20

Åpne møter

22.1 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
22.1 kl 15:00
Møterom Sandsmyra
22.1 kl 17:00
Rådhuskantina
24.1 kl 08:00
Ordførerens kontor
24.1 kl 17:00
Bystyresalen