Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
tirsdag
30

Åpne møter

6.6 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
6.6 kl 17:00
Rådhuskantina
7.6 kl 08:00
Ordførerens kontor
7.6 kl 16:30
Bystyresalen
8.6 kl 17:00
Rådhuskantina