Viktige meldinger

HAR DU DU SPØRSMÅL TIL KOMMUNEN?
Ditt navn:
Din epost-adresse eller postadresse:
Send inn til oss - denne meldingen går til postmottak@lillesand.kommune.no
 
mandag
20

Åpne møter

21.11 kl 10:00
Lillesand bo- og aktivitetssenter
21.11 kl 17:00
Rådhuskantina
22.11 kl 08:00
Ordførerens kontor
22.11 kl 17:00
Bystyresalen
23.11 kl 17:00
Rådhuskantina