Jordbruk og skogbruk

Her finner du mer informasjon om kommunens tjenestetilbud (og årsberetninger) knyttet til jordbruk og skogbruk.

Informasjon om skogfond

Her finner du landbruksmeldingen for Aust-Agder vedtatt i 2012

Til høyre finner du lenker med informasjon om landbruk og skogbruk. Noen av lenkene henter informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
16.08.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker