Avfallshåndtering

Til venstre finner du hvilket tema avfallshåndtering tilhører.

Til høyre finner du lenker med informasjon om avfallshåndtering. Noen av lenkene er knyttet til informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
22.07.2011

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

Kommunale virksomheter

EKSTERN INFORMASJON