Dyrehelse

Norsk husdyrhold er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd. Slik ønsker vi at det skal være også i fremtiden. Derfor er dyrevelferd og dyrehelse viktige arbeidsområder for Norges Bondelag. Ved utbrudd eller fare for utbrudd av smittsomme dyresykdommer og ved hendelser som berører spørsmål om dyrevelferd (”dyretragedier”) samarbeider Norges bondelag tett med Mattilsynet, andre offentlige instanser og med andre aktører innen næringen, og støtter medlemmer som er berørte.

Til venstre finner du hvilket tema dyrehelse tilhører. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Til høyre finner du lenker med informasjon om dyrehelse. Flere av lenkene er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
07.03.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker