Barnevern

Til venstre finner du hvilket tema barnevern tilhører. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Til høyre finner du lenker med informasjon om barnevern. Flere av lenkene er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
06.01.2012

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00
Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak:
Torsdager kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 28-32) 

Veiledning jord- og skogbruk:
Onsdager kl. 09-14 partallsuker
(Ring 37 26 15 00 for avtale)

Nyttige lenker