Avløsertilskudd

Avløserordningen er en framforhandlet velferdsordninge i jordbruket. Produsenter med husdyrhold som søker om areal- og produksjonstillegg får et visst tilskudd per dyr. Tilskuddets størrelse kan variere noe fra år til år og fremkommer i veiledningsheftet for søknad om areal- og produksjonstilskudd. Tilskuddsordningen gjelder avløsning under ferie-/fritid og avløsning under sykdom.Del av tilskuddet til ferie- og fritid kan forhåndsutbetales.Utgifter til avløsning under sykdom refunderes forholdsmessig mot dokumenterte utgifer.

Søknadsfrist for avløser under ferie-/fritid 20.01

Til venstre finner du hvilket tema avløsertilskudd tilhører.

Til høyre finner du lenker med informasjon om avløsertilskudd. Noen av lenkene henter informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
06.01.2012

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker