Våren er tid for hagestell og rydding.

I den forbindelse har Lillesand kommune har utarbeidet retningslinjer for hogst på kommunens arealer.

Disse er publisert på kommunens hjemmeside (lenke) og er også tilgjengelige i kommunetorget.

Mer informasjon:

Retningslinjer for hogst på kommunale arealer

Egenerklæring for vedhogger

 

Publisert
07.05.2012
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker