Utlysning nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Her finner du mer informasjon.

Her finner du informasjon om søknadsprosessen og skjema.

Merk søknadsfrist 02.12.2016 - Søknadsskjema vil være tilgjengelig fra 09.11.2016.

Publisert
01.11.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker