Stor ungdomsundersøkelse på Agder

Etter vinterferien inviteres rundt 17.000 ungdommer i Aust- og Vest-Agder til å delta i den hittil største ungdomsundersøkelsen (Ungdata) i Agder.

For å kunne legge til rette for gode oppvekstsvilkår, må vi spørre ungdommene selv om hvordan de har det.

I undersøkelsen stilles det spørsmål om ulike sider ved de unges livssituasjon og livsstil. Det handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse.

Her finner du mer informasjon

Se kronikken i Fvn

Publisert
23.02.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker