Stor ungdomsundersøkelse på Agder

Etter vinterferien inviteres rundt 17.000 ungdommer i Aust- og Vest-Agder til å delta i den hittil største ungdomsundersøkelsen (Ungdata) i Agder.

For å kunne legge til rette for gode oppvekstsvilkår, må vi spørre ungdommene selv om hvordan de har det.

I undersøkelsen stilles det spørsmål om ulike sider ved de unges livssituasjon og livsstil. Det handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse.

Her finner du mer informasjon

Se kronikken i Fvn

Publisert
23.02.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker