PÅRØRENDESKOLEN i Birkenes

Kurs for pårørende til personer med demens april 2016

Her finner du mer informasjon.

Her finner du en brosjyre.                      

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Gunn Lisbeth Løvdahl, demenskoordinator

Telefon 901 97 270 eller send mail til          

gunn.lisbeth.lovdahl@birkenes.kommune.no

 

 

Publisert
18.02.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 10.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker