PÅRØRENDESKOLEN i Birkenes

Kurs for pårørende til personer med demens april 2016

Her finner du mer informasjon.

Her finner du en brosjyre.                      

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Gunn Lisbeth Løvdahl, demenskoordinator

Telefon 901 97 270 eller send mail til          

gunn.lisbeth.lovdahl@birkenes.kommune.no

 

 

Publisert
18.02.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker