Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

I følge helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene innen 2016 ha etablert kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

Lillesand kommune har valgt å inngå samarbeid med Birkenes og Kristiansand for å få et tilstrekkelig volum på tjenesten.

I oktober 2014 åpnet det interkommunale ØHD-tilbudet på Valhalla helsesenter på Lund i Kristiansand. Avdelingen har 12 senger, akuttmedisinsk utstyr og kan utføre laboratorieundersøkelser. Lege er til stede hver dag, og avdelingen har flere sykepleiere enn en vanlig korttidsavdeling. Avdelingen har tett samarbeid med deltakerkommunene og Sørlandet Sykehus Kristiansand. Normal liggetid er inntil 3 døgn.

ØHD-plassene skal være et alternativ til sykehusinnleggelser for avklarte pasienter som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp døgnopphold uten sykehusinnleggelse. Det er fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege som henviser til ØHD-tilbudet.

Her finner du mer informasjon.

Publisert
19.01.2015
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker