Kandidater til årets priser

Vi ønsker forslag på kandidater

Kulturprisen 2017

Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra Lillesand som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator


Frivillighetsprisen 2017

Prisen deles ut årlig og kan gis til enkeltpersoner, virksomheter og/eller lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet.


Ungdommens pris 2017

Lillesand Ungdomsråd deler årlig ut Ungdommens Pris. Lillesands Sparebank bidrar økonomisk til denne prisen som skal være en oppmuntring til videre innsats og engasjement. Vinneren skal være maks 20 år, ha utmerket seg ved gode prestasjoner innen et eller annet felt, eller ved frivillig innsats.

Ungdomsrådet velger ut vinneren, men ønsker at DU (som er ung) skal komme med forslag til kandidater.

Prisene deles ut på Kulturkvelden 12. november.

Retningslinjer for alle prisene finnes på kommunens nettsider eller ved henvendelse til kommunetorget.


Begrunnede forslag på kandidater sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til postboks 23, 4791 Lillesand, innen 27. oktober. (Merk forsendelsen med Arkivsak: 17/2175)

Nærmere informasjon om alle prisene fås på tlf 40400044 eller e-post: bjornar.heldal@lillesand.kommune.no.

Publisert
21.09.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker