Foto: KnpS
Foto: KnpS

John Ånon Jonassen blir ny økonomisjef i Lillesand kommune

Jonassen er 55 år gammel og bosatt i Lillesand.

Han kommer fra en stilling som rådgiver/ prosjektleder i Knutepunkt Sørlandet. John Ånon Jonassen har tidligere vært ansatt i 3 år som personal- og budsjettsjef i Lillesand kommune.

Når han begynner i stillingen, vil Avdeling for økonomi legges direkte under rådmannen.

Publisert
08.03.2016
Sist endret
21.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker