Foto: Finn Johansen
Foto: Finn Johansen

Hagevanningsrestriksjoner

På grunn av høyt vannforbruk er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele kommunen frem til 15. september 2017

Hagevanningsrestriksjoner er innført for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning, og for at kommunen har nok vann til å fylle opp høydebassengene.

Det er tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange på kveldstid mellom kl. 20.00–23.00. Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt. Kommunen vil kontrollere at restriksjonene følges.

Vennlig hilsen

Roger Edvardsen
Enhetsleder
Enhet for vann, avløp og renovasjon

Publisert
15.06.2017
Sist endret
18.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker