Foto: Ingvild Wangen
Foto: Ingvild Wangen

Fredag 21. april kl. 13 er det offisiell åpning av nyopprustet turvei rundt Borkedalsstemmen, ved ordfører Arne Thomassen.

Turveien er oppgradert og breddeutvidet med nytt bærelag og grusdekke, og med belysning langs hele traseen.

Åpningen vil skje på vestsiden av Borkedalsstemmen (Tunveien), der den nye turveien starter. Ordfører klipper snora og holder åpningstale. Kommunen spanderer frukt.

Prosjektet innebærer opparbeidelse av 2,1 kilometer turvei inkludert oppføring av 68 nye lysmaster. Heldal entreprenør AS har stått for utførelsen av anleggsarbeidene, mens Otera AS har stått for levering og montering av belysningsanlegget.

Arbeidet har vært et nært samarbeid mellom kommunen, grunneier og utførende entreprenør gjennom hele prosjektet. Arbeidene er gjennomført på skånsomt vis uten personskader eller skader på omgivelsene.

Ny skilting i område er foreløpig ikke montert. Dette vil bli utført i våren 2017 i samarbeid med Lillesand og omegn turistforening (LOT). 

Publisert
20.04.2017
Sist endret
22.04.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker