Foto: Lillesand kommune
Foto: Lillesand kommune

Avbrudd i vannforsyningen til Kvanneid og Kvannes Høvåg 14. sept. kl. 12-15

Kommunen planlegger vedlikeholdsarbeider på vannettet i området Kassenkanalen Høvåg.

Vedlikeholdsarbeidene kan medføre at vannet blir helt eller delvis borte i områdene Kvanneid og Kvannes torsdag 14. september mellom kl.12:00–15:00 Det anbefales å spyle godt ut av utvendig vannkran så snart vannet er tilbake.

Kontakt kommunens VA-vakt dersom du har spørsmål om vedlikeholdsarbeidene.

Publisert
13.09.2017
Sist endret
15.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker