Foto: Magne Haugen
Foto: Magne Haugen

Åpent møte for revisjon av plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Det inviteres herved til åpent møte i bystyresalen på rådhuset onsdag 22. mai kl. 19.30

Det blir orientering om planprosessen og muligheter for å komme med innspill.
Det blir også servert kaffe og litt å bite i. Alle vel møtt.

Arr: Kultur- og bibliotekenheten

Publisert
15.05.2019
Sist endret
23.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker