Vold i nære relasjoner

dinutvei.no

Beskrivelse

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold? Av sin partner, av sin mor, far eller andre i nær familie?

Ingen har rett til å utsette andre mennesker for vold, trusler, seksuelle overgrep.

Her kan du få mer informasjon via en nasjonal nettportal - dinutvei.no.

Les mer: "Vold i nære relasjoner - veileder."


Hvordan definerer vi vold:
”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil” (Per Isdal, 2000)

Barn og ungdom utsettes for vold på ulike måter:

  • direkte utsatt for vold
  • tilstede gjennom å se og høre volden
  • oppleve følgende av vold

Loven sier:

Vold er en kriminell handling og skal behandles deretter. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering.

Lillesand kommune har:

Tverrfaglig Familievoldsteam, som er et drøftings-, informasjons- og kunnskapsteam. Teamet består av barnevernleder, familieterapeut, fagleder helsestasjon og SLT- koordinator som leder av teamet. Politiet på forespørsel.

  • Målsettingen er å komme tidlig inn og trygge barns oppvekstvilkår.
  • Er du i tvil om et barn eller ungdom er utsatt for vold/ overgrep, kontakt oss for drøfting.

Hvem kan henvende seg:

Ansatte i kommunen, leger, tannhelse, annet helsepersonell, frivillige organisasjoner, familier og enkeltpersoner.

Vi tilbyr:
Veiledning, informasjon, samtaler/drøfting, samarbeid med andre instanser.
Vi har møter annen hver onsdag i partalls uker fra 09.00-10.00 på Helsehuset, 3 etg.

Saker til teamet kan meldes til SLT-koordinator:

  • på tlf. 90645895
  • eller pr. brev til Lillesand kommune/ v. SLT-koordinator, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Andre aktuelle telefonnummer:
Barneverntjenesten: 38 07 59 30
Barnevernvakta: 38 07 54 00
Politi i Lillesand: 37 26 86 60 / 02800
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Familiesenteret: 37 26 15 80

Nettressurser:
Stine Sofie Stiftelsen

www.reddbarna.no

www.barnerett.com

www.atv-stiftelsen.no

Publisert
19.01.2015
Sist endret
18.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker