Vigsler

Beskrivelse

Om borgerlig vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. Her finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Kriterier/vilkår

Bestilling av vigsel

Frist for å melde inn ønske om vigsel er senest 30 dager før vigselen skal finne sted. Prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/ legges ved søknaden. 

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.  

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Dersom prøvingsattesten vil være eldre enn 4 måneder på tidspunktet for vigselen, må dere skaffe ny gyldig prøvingsattest. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Dere kan tidligst gifte dere 3 dager etter at vi har mottatt gyldig prøvingsattest. Vi bekrefter ikke tidspunkt før gyldig prøvingsattest er mottatt.

Digitalt skjema for bestilling av vigsel (innlogging via ID-porten)

Digitalt skjema for ettersending av prøvingsattest (innlogging via ID-porten) Benyttes hvis vigsel bestilles mer enn 4 måneder frem i tid.

Pris

Borgerlig vielse er gratis for kommunens innbyggere, og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge (jf. ekteskapsloven § 12 a).

Lillesand kommune tilbyr også vigsler til brudepar som er folkeregistret i andre kommuner; disse belastes med et gebyr på kr. 1.000,-. 

Vigsel utenfor kommunens ordinære lokaler og/eller ordinær tid for vigsel, må brudeparet betale selv. For disse vigslene belastes brudeparet for kr. 2.000,- for å dekke meromkostninger.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ukedager for vigsler
Lillesand kommune gjennomfører vigsler fredager mellom kl. 12.00-15.00, men det er mulig å forespør andre dager.

Dersom dere ønsker å gifte dere fredager i mai, juni eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling. Dette er populære dager.

Sted for vigsler
Lillesand kommune holder vigsler på rådhuset i bystyresalen. Bystyresalen er tilgjengelig for personer som har behov for heis. Ønske om andre steder kan fremmes, men det vil være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Seremonirommet 
Lillesand kommune bruker en bestemt del av bystyresalen til vigsler. De som skal gifte seg er velkommen til å ta med seg gjestene inn til seremonien. Som standard er det sitteplass til ca 16 gjester. Øvrige gjester må påregne å stå.

Det er toaletter, garderobe og mulighet for å sitte ned og vente utenfor bystyresalen. 

Bordet som brukes til vigselen vil være enkelt pyntet med levende lys og tørkede blomster. Brudeparet kan selv invareta ekstra pynting, men må angi dette på forhånd i bestillingsskjemaet under "Andre opplysninger".

Fremmøte
Paret med følge må møte minst 15 minutter før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter. Som legitimasjon regnes gyldig pass eller førerkort utstedt i Norge.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. På virkedager kan Lillesand kommune stille med vitner. Dette angis i bestillingsskjemaet.

Språk
Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien
Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Dersom det skal serveres alkohol etter seremonien, må dette være søkt om på forhånd.
Informasjon og søknadsskjema for skjenkebevilling

Kunstnerisk innslag
Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. CD-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, angir dere dette i bestillingsskjemaet.

Parkering
Kommunen har begrenset med parkeringsplasser på ukedager, annen parkering i sentrum må benyttes.

Vigslere i Lillesand kommune:
Einar Holmer-Hoven - ordfører
Geir Svenningsen - varaordfører
Guri Ulltveit-Moe - rådmann
Geir Jenssen - kommunalsjef for helse og kultur/assisterende rådmann

Kjønnsnøytral ekteskapslov:
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret. 

Skatteetatens informasjon om ekteskap:

 • Skatteetaten

 • Publisert
  03.01.2018
  Sist endret
  28.10.2019

  Kontaktinformasjon

  Lillesand kommune | Rådhuset
  Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

  Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

  Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

  Byggesaksveiledning: 
  Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

  Tlf.: 37 26 15 00

  Facebook  

  Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

  Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

  Nyttige lenker