Vegnormaler for Lillesand kommune

Beskrivelse

Vegnormaler for Lillesand kommune er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, framkommelighet for alle, anleggskonstnader, kommunal service, og framtidig vedlikehold og drift av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av boligområder og kommunale veier.

Kriterier/vilkår

For at tekniske anlegg skal kunne overtas som kommunale, må de oppfylle normalenes krav.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Normalene er stort sett basert på Statens vegvesens vegnormaler. 

For tilfeller ikke nevnt i Vegnormaler for Lillesand kommune, gjelder Statens vegvesens normaler og håndbøker.

Annet

Eier:

Enhet miljø, drift og samferdsel


Publisert
15.07.2010
Sist endret
17.08.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker