Vaksine

Beskrivelse

Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

 • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
 • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
 • vaksinasjon mot pandemisk influensa
 • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For spørsmål vedrørende barnevaksineringsprogrammet, kontakt: Helsestasjonen
Veksthuset
Storgt. 1B
4790 Lillesand

Tlf: 37 26 15 80

Vaksinering av voksne evnt. vaksiner i tillegg til vaksineprogrammet til barn, foretaes ikke i kommunen.

Ta kontakt med:

 • Grimstad helsestasjon
  Tlf. 37 25 03 86
 • Vaksineklinikken Kr.sand
  Tlf. 38 04 31 35
 • Vaksinasjonskontoret i Kr.sand
  Tlf. 38 07 54 92

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Annet

Opprettet: 02.12.2011 09:58:52
Oppdatert: 30.01.2012 12:04:50
Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen.      


Publisert
01.01.2012
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

Beslektede tjenester