VA - anlegg - prosedyre for overtakelse

Beskrivelse

Instruks/ prosedyre:

Før overtakelse av kommunalt vann- og avløpsanlegg til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skal utbygger/ entreprenør melde anlegget ferdig. Se intruks.

Overtakelse av kommunalt VA-anlegg 

Kontaktinfo:

Sentralbord Lillesand kommune: 37 26 15 00

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
21.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker