VA - Overvannsveileder for Lillesand kommune

Beskrivelse

Lillesand bystyret vedtok 14.03.2018 ny overvannsveileder for Lillesand kommune.

For å møte klimautfordringene på en god måte er det viktig å sikre god overvannshåndtering. Overvannsveilederen gir en beskrivelse på hvordan overvann skal håndteres i blant annet arealplanarbeid og byggesaksbehandling i kommunen.

Publisert
19.03.2018
Sist endret
19.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker