VA - overvannsveileder for Lillesand kommune

Beskrivelse

Lillesand bystyre vedtok i møte 14.03.2018 overvannsveileder for Lillesand kommune.

For å møte klimautfordringene på en god måte er det viktig å sikre god overvannshåndtering. Overvannsveilederen gir en beskrivelse på hvordan overvann skal håndteres i blant annet arealplanarbeid og byggesaksbehandling i kommunen.

Publisert
19.03.2018
Sist endret
24.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker