Utleie av lokaler til kultur og idrett

Beskrivelse

 Se til høyre under Snarveier så finner du også informasjon om utleiesatser.

Utleie i kommunale arenaer for kultur og idrett
Bygg/arenaKontaktinformasjon m.m
eTeateret

For mer informasjon:
Utleiereglement for eTeateret

Aulaen LUS 

For mer informasjon:
Utleiereglement for Aulaen LUS

Middelskolen

For mer informasjon:
Utleiereglement for Middelskolen

Biblioteket

Kan leies ut til egnede arrangementer utenom åpningstiden
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Strandgt. 6
Postadresse: Postboks 174, 4790 Lillesand
Telefon: 37261685
biblioteket@lillesand.kommune.no

Ungdoms-klubbene

Utlån til ungdomsformål
Kontaktinformasjon:
Avdeling for kultur og fritid Telefon: 37261500
postmottak@lillesand.kommune.no

Møglestuhallen

Flerbrukshall / Styrkerom / Svømmehall
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Fyresmoen
Postadresse: Postboks 23, 4791 Lillesand
Olav Skarpengland Tlf.: 95224772
Olav.Skarpengland@lillesand.kommune.no

Holtahallen

Flerbrukshall
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Møglestu
Postadresse: Postboks 23, 4791 Lillesand
Langtidsleie: 
Bjørnar Heldal 
Tlf: 40 400 044
Bjornar.Heldal@Lillesand.kommune.no

Enkelt arrangement:
Espen Ekse-Gundersen
Tlf.: 91379392
Espen.Ekse-Gundersen@lillesand.kommune.no

Turnhallen

Gymsal under kinoen
Kontaktinformasjon:
Bjørnar Heldal
Telefon: 40 400 044
Bjornar.Heldal@Lillesand.kommune.no

 Gymsaler

Borkedalen og Tingsaker skole
Kontaktinformasjon:
Langtidsleie:
Bjørnar Heldal
Telefon: 40 400 044
Bjornar.Heldal@Lillesand.kommune.no
Enkelt arrangement:
Ta kontakt med den enkelte skole 

Høvåghallen

Flerbrukshall / kafélokale
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: 4770 Høvåg
Kontaktperson: Anne Marit Fjeldskår
Telefon: 90615839
a-m-fj@online.no

Skolehuset Sandøya
Gamle
Hellesund

Kontaktinformasjon:
Høvåg Museums historielag
v/Lars Petter Østeby
Telefon: 47396237 / 37274584 eller
Sigrunn Kjøstvedt
Telefon: 37274290

Museet

For mer informasjon:
Museumsbestyrer:
Anne Sophie Høegh-Omdal
Tlf. 46817510

Publisert
18.01.2011
Sist endret
26.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker