Utdanningslegater (stipend)

Beskrivelse

Det er ett legat som det kan søkes på:

Tordis Håkedals gave til ungdom under utdanning:

Stipendet kan søkes av elever/studenter fra kommunene Birkenes og Lillesand, som søker videreutdanning utover grunnskolen, og som ved sitt arbeid, flid og interesse, har vist vilje til å bruke sine evner og anlegg for videre skolegang og utdanning.

Det utdeles årlig inntil 8 like store stipender fordelt med inntil 4 på hver kommune, likevel slik at elever fra Høvåg særlig tilgodesees.

Kriterier/vilkår

  • Søker må ha fullført grunnskolen
  • Søker har ikke mottatt stipend ved forrige tildeling

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Styret i stiftelsen avgjør ved regnskapsbehandlingen på vårparten om midler skal utlyses til høsten. Eventuell utlysning kunngjøres på kommunens hjemmeside

Når kan jeg søke?
Når utlysning er kunngjort. I 2015 er søknadsfristen 1. desember.


Link til søknadsskjema:

Søknadsskjema for utdanningslegat (PDF)


Utfylt skjema sendes til:
v/ Brit Lauvrak Andersen, Grøgårdsmyrveien 40, 4790 Lillesand

 

 

 

Styret tildeler stipend.

Du vil få et skriftlig svar på søknaden din.

Dersom du får midler tildelt, vil disse bli utbetalt på din konto.
(Husk å oppgi kontonummer i søknaden).

Klagemulighet

Ingen klageadgang

Publisert
11.10.2010
Sist endret
17.11.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker