Utdanningslegater (stipend)

Beskrivelse

Det er ett legat som det kan søkes på:

Tordis Håkedals gave til ungdom under utdanning:

Stipendet kan søkes av elever/studenter fra kommunene Birkenes og Lillesand, som søker videreutdanning utover grunnskolen, og som ved sitt arbeid, flid og interesse, har vist vilje til å bruke sine evner og anlegg for videre skolegang og utdanning.

Det utdeles i 2019 inntil 8 like store stipender fordelt med inntil 4 på hver kommune, likevel slik at elever fra Høvåg særlig tilgodesees.

Kriterier/vilkår

  • Søker må ha fullført grunnskolen
  • Søker har ikke mottatt stipend ved forrige tildeling

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Styret i stiftelsen avgjør ved regnskapsbehandlingen på vårparten om midler skal utlyses til høsten. Eventuell utlysning kunngjøres på kommunens hjemmeside

Styret har vedtatt at det for 2019 kan utdeles inntill 8 stipend a kr 2500.
Søknadsfrist er 18. november 2019

Link til søknadsskjema:

Søknadsskjema for utdanningslegat (PDF)


Utfylt skjema sendes til:
Sekretær for legatet:  Brit Lauvrak Andersen, Grøgårdsmyrveien 40, 4790 Lillesand

 

 

Styret tildeler stipend.

Du vil få et skriftlig svar på søknaden din.

Dersom du får midler tildelt, vil disse bli utbetalt på din konto.
(Husk å oppgi kontonummer i søknaden).

Klagemulighet

Ingen klageadgang

Publisert
11.10.2010
Sist endret
23.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker