Ungdomsrådsmidler

Beskrivelse

Lillesand ungdomsråd (LUR) deler hvert år ut 25.000 kr til tiltak som kommer barn og unge i hele Lillesand kommune til gode.

Alle står fritt til å søke.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse med et enkelt budsjett.

Midlene lyses ut om våren i lokalavisene og på nettet, og deles vanligvis ut på ungdomsrådets møte i mai eller juni.

Publisert
05.05.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker