Ungdomsrådsmidler

Beskrivelse

Lillesand ungdomsråd (LUR) deler hvert år ut 25.000 kr til tiltak som kommer barn og unge i hele Lillesand kommune til gode.

Alle står fritt til å søke.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse med et enkelt budsjett.

Midlene lyses ut om våren i lokalavisene og på nettet, og deles vanligvis ut på ungdomsrådets møte i mai eller juni.

Publisert
05.05.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker