Ungdommens pris - forslag til kandidater

Beskrivelse

Lillesand Ungdomsråd (LUR) deler årlig ut Ungdommens Pris. Lillesands Sparebank bidrar økonomisk til denne prisen som skal være en oppmuntring til videre innsats og engasjement. Vinneren skal være maks 20 år, ha utmerket seg ved gode prestasjoner innen et eller annet felt eller ved frivillig innsats.

LUR velger ut vinneren, men ønsker at DU (som er ung) skal komme med forslag til kandidater.

Forslag til kandidater sendes:

Lillesand kommune
Postboks 23
4791 Lillesand

E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Retningslinjer- Ungdommens Pris i Lillesand

  1. Lillesand Ungdomsråd (LUR) har vedtatt å opprette fast, årlig ungdommens pris. Det er vedtatt at prisen skal være en sum penger.Lillesands Sparebank har siden starten i 2003 bidratt økonomisk.
  2. Prismottakeren skal være 20 år eller yngre, og ha tilknytting til Lillesand kommune. Prismottageren skal ha utmerket seg; enten ved gode prestasjoner innen et felt eller ved en særlig innsats på frivillig basis.
  3. Prisen skal fungere som en anerkjennelse av innsatsen som er gjort og være en oppmuntring til videre innsats.
  4. Det er ungdomsrådet som offentliggjør frist for forslag til kandidater. Lillesand Ungdomsråd kan også selv foreslå kandidater. Kandidatene kan enten være grupper eller enkeltpersoner. Det er Lillesand Ungdomsråd som velger ut prismottakeren.
  5. Lillesand Ungdomsråd offentliggjør når prisen skal deles ut. Prisen skal overrekkes på et ungdomsrelatert arrangement som ungdomsrådet velger ut, eventuelt samtidig med den årlige kulturprisen.

Annet

Eier:

Enhet for Kultur og bibliotek


Publisert
08.11.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker