Trafikkhavn - kontaktinformasjon

Beskrivelse

Har dere spørsmål rundt anløp og bruk av kommunal kaifront for nyttetrafikk, ta kontakt med ekspeditør i havna:

Håkan Jakobsen
Hansen & Narvesen
Tlf:+4737270011
Fax:+4737272079
Mobil:+4790069774

Epost: hansen.narvesen@lillesand.net


Alternativt kan havneansvarlig kontaktes:

Jørgen Dalaker
Havnesjef
Lillesand kommune
Tlf. +4792615838

Epost: Jorgen.Dalaker@lillesand.kommune.no

Publisert
19.08.2016
Sist endret
20.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker