Tilgjengelighetspris - forslag til kandidater

Beskrivelse

Lillesand kommunes tilgjengelighetspris ble opprettet i 2009 og delt ut første gang i 2010. Prisen deles ut årlig til den eller de som etter juruens vurdering har gjort en særlig innsats for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse. Prisen deles ut ved en passende anledning, f eks den årlige kulturkvelden.  

Formål:

Stimulere til og å sette økt fokus på ”et samfunn for alle”. Prisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller offentlige etater som etter juryens vurdering har gjort en særlig innsats for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen. Prisen deles fortrinnsvis ut årlig, men juryen kan også velge å ikke dele ut prisen.

Juryen består av:

  • Ordfører
  • 1 representant for bystyret
  • 2 representanter fra rådet for funksjonshemmede.

Funksjonstid følger kommunevalgperioden.

Forslag til kandidater skal være skriftlig og begrunnet etter følgende kriterier:

  • Tiltaket skal komme flest mulige brukere til gode
  • Tiltaket/ene vurderes som kvalitetsmessig godt/gode
  • Prisvinneren har vist spesiell god forståelse for funksjonshemmedes interesser og behov
  • Brukerne har fått anledning til å medvirke i prosessen før tiltak har blitt iverksatt
  • Tiltak har fått en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet med tanke på god byggeskikk, herunder estetisk utforming, natur- miljøvennlig tilpasning

Forslag til kandidater sendes:

Lillesand kommune v/juryen
Postboks 23
4791 Lillesand

E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

Utlysning og frist for forslag kunngjøres i lokalpressen. 

Annet

Eier:

Enhet for Kultur og bibliotek


Publisert
12.11.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker