Idrettshaller og gymsaler - søknad treningstid

Beskrivelse

Hvert år før sommerferien utlyses treningstidene for neste sesong (skoleår) i lokal presse og på kommunens hjemmeside.

Alle interesserte kan søke.

Treningstidene tildeles etter følgende kriterier:

  • Idrettslig aktivitet prioriteres framfor ikke-idrettslig
  • Barn og unge prioriteres framfor voksne
  • Organisert aktivitet i regi av idretten prioriteres framfor private grupper
  • Konkurranseidrett som kun foregår innendørs blir prioritert
  • Lag og foreninger kan miste treningstid ved at de gjentatte ganger ikke benytter tildelte treningstider

 Treningstidene tildeles av kommunen i samarbeid med Lillesand idrettsråd.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad sendes innen kunngjort frist.

Vi ser helst at flest mulig søker elektronisk: Søknadsskjema 

Du kan også sende en epost til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Pb 23, 4791 Lillesand.

Annet

Eier:

Enhet for kultur og bibliotek v/ kulturkonsulent


Publisert
09.11.2010
Sist endret
11.04.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker