Synskontakt

Beskrivelse

Synskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen og bistår voksne synshemmede med synshjelpemidler i hjemmet.

Hvem kan søke?
Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, regnes du som synshemmet eller svaksynt. Sannsynligvis vil du da ha vansker med å lese avisen på vanlig leseavstand selv med gode briller. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Henvisning:
Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med synskontakten. Henvendelse kan også sendes til:

Avdeling for ergo- og fysioterapi ved Postboks 23, 4791 Lillesand eller              

e-mail: post@lillesand.kommune.no

Synskontaktens oppgaver:
Synskontakten kan komme hjem til deg for å kartlegge behovet for synshjelpemidler og bistå med å søke Nav Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler. Det er gratis å låne hjelpemidler. Når søknaden er innvilget på Hjelpemiddelsentral vil hjelpemidlene bli levert hjemme hos deg. Du kan få opplæring i bruk av hjelpemidlene og annen veiledning i daglige aktiviteter. Synskontakten formidler ikke vanlige briller/lesebriller.

Ergoterapeut og synskontakt:
Merete Knudsen Eidesund
Telefon: 48 02 14 35
E-mail: merete.eidesund@lillesand.kommune.no

Publisert
17.01.2019
Sist endret
17.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker