Svangerskapsomsorg

Beskrivelse

- Svangerskapskontroller i samarbeid med primærlege.
- Barselkontroller og hjemmebesøk tidlig.
- Fødselsforberedende kurs.

Vilkår:
Alle gravide som ønsker tjenesten.

Behandlingstid:
-
Ingen saksbehandling. Henvend deg til nærmeste helsestasjon.

Kvalitetsmål:
- Fremme god helse og forebygge komplikasjoner hos den gravide og hennes barn.
- Gi trygghet til den gravide og graviditeten, fødselen, ammeperioden og foreldrerollen.

Kontaktinformasjon:
Lillesand helsestasjon

Jordmor Maria Ringheim
Tilstede: mandag - fredag kl. 0900 - 1500
Tlf. 37 26 16 54 / 90 20 10 63
e-post: maria.ringheim@lillesand.kommune.no
Storgata 1B, 3.etg. Lillesand

Høvåg helsestasjon
Jordmor Maria Ringheim
Tilstede: tirsdag ved behov kl. 1300 - 1500
Tlf. 37 27 41 23
4770 Høvåg

Svangerskapskontrollen:
Vanlig sjekk, samtale omkring svangerskap, fødsel, amming og barseltid. Prevensjonsveiledning.

Barselkontroll:
Undersøkelse av kvinnen etter fødsel ved behov

Hjemmebesøk:
Jordmor tilbyr hjemmebesøk kort tid etter fødselen.

Fødselsforberedende kurs:
Kurset er gratis og beregnet på den gravide og hennes partner. (Det arrangeres 5-7 kurs pr. år.) Hvert kurs har 3 samlinger.
- En samling v/ jordmor, - fødselen
- En samling med fysioterapeut
- En samling v/ helsesøster – det nyfødte barnet og familien

Omvisning på føden – den gravide tar kontakt og avtaler, kun SSA

Føllingsprøve:
Jordmor kan ta føllingsprøve av babyen, ved tidlig hjemreise.
(Må tas like etter 2 døgn)

Målgruppe

Gravide

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunens jordmor finner du på:

Helsestasjonen
Veksthuset
Storgt. 1B, 3. etg.
4790 Lillesand

Telefon: 37 26 15 80

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Annet

Opprettet: 21.04.2009 12:06:04
Oppdatert: 24.04.2012 12:16:25
Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen.


Publisert
20.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker

Beslektede tjenester