Skolerute / skolens ferie og fridager

Beskrivelse

Skolene i Lillesand kommune har egne hjemmesider. Se rute/ boks i høyremenyen med overskrift Kommunale virksomheter. Der finner du et menypunkt som heter Skoler.

På hjemmesidene til den enkelte skole finner du informasjon om datoer for oppstart, ferie og andre fridager.

Borkedalen skolerute

Brentemoen skolerute

Høvåg skolerute

Tingsaker skolerute

Lillesand ungdomsskole skolerute

Finner du likevel ikke den informasjonen du søker - ta direkte kontakt med den skolen du er interessert i, eller Kommunetorget (se kontaktinformasjon øverst i høyremenyen).

Kriterier/vilkår

Departementet gir forskrifter om samlet tid til opplæring i grunnskolen.

  • Kommunen kan gi forskrifter om undervisningstid ut over timerammene i forskriftene etter første leddet. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjøring i Norsk Lovtidend gjelder ikke.
  • Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.
  • Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver og eksamen.
  • Departementet kan gi forskrifter om rammer for daglig skoletid og om pauser for elevene.
  • Fylkesmannen i Aust-Agder og Utdannings- og familieavdelinga har utarbeidet fremlegg til felles skolerute for grunn- og videregående skoler.

Annet

Eier:

Sektor for skole og barnehage v/ Anette Sylta Sandberg


Publisert
20.07.2010
Sist endret
12.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker