Skolehelsetjeneste i videregående skole

Beskrivelse

Forebyggende og helsefremmede arbeid rette mot skolelever 16-19 år og deres familier. Elever ved videregående skole (Møglestu videregående) i kommunen har rett til tjenester.

Mål:
- Styrke selvtilliten og mestringsevnen hos ungdommen for å forebygge psykososiale problemer.
- Medvirke til bedre mestring av hverdagen.
- Bevisstgjøring på forhold som har betydning for egen helse: som f.eks.tobakk, snus, rus, kosthold, aktivitet, seksualitet, relasjoner til andre, forhold til sin egen kropp og miljøfaktorer.
- Forebygge seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet.

Om tjenesten:
-
Helsesøster samarbeider med lærer, rådgiver, PPT, foreldre/foresatte eller andre når eleven samtykker til det.
- Eleven kan kontakte helsesøster hvis de ønsker noen å snakke med, eller drøfte et problem med.
- Helsesøster kan ta kontakt med andre instanser.
- Helsesøster har taushetsplikt.
- Foreldre/ foresatte kan også kontakte skolehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon: 
Helsesøster Ellen Kristin Beitohaugen.
Trefftid: mandag og fredag
Tlf.: 468 02 872

Publisert
25.03.2013
Sist endret
23.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker