Skolehelsetjeneste i videregående skole

Beskrivelse

Forebyggende og helsefremmede arbeid rette mot skolelever 16-19 år og deres familier. Elever ved videregående skole (Møglestu videregående) i kommunen har rett til tjenester.

Mål:
- Styrke selvtilliten og mestringsevnen hos ungdommen for å forebygge psykososiale problemer.
- Medvirke til bedre mestring av hverdagen.
- Bevisstgjøring på forhold som har betydning for egen helse: som f.eks.tobakk, snus, rus, kosthold, aktivitet, seksualitet, relasjoner til andre, forhold til sin egen kropp og miljøfaktorer.
- Forebygge seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet.

Om tjenesten:
-
Helsesøster samarbeider med lærer, rådgiver, PPT, foreldre/foresatte eller andre når eleven samtykker til det.
- Eleven kan kontakte helsesøster hvis de ønsker noen å snakke med, eller drøfte et problem med.
- Helsesøster kan ta kontakt med andre instanser.
- Helsesøster har taushetsplikt.
- Foreldre/ foresatte kan også kontakte skolehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon: 
Helsesøster Ellen Kristin Beitohaugen
Trefftid: mandag og onsdag
Tlf.: 37 26 83 00 / 46802872

Publisert
25.03.2013
Sist endret
12.09.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker