Havne- og farvannsloven - retningslinjer ved søknad om tiltak

Beskrivelse

Retningslinjer ved søknad om tiltak etter havne- og farevannsloven gir en beskrivelse av:

  1. Forholdet mellom havne- og farevannsloven og annen lovgivning
  2. Behandling av søknader om tiltak

Retningslinjer ved søknad om tiltak etter havne- og farvannsloven

 

Publisert
08.04.2011
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker