Skoletur med faglig innhold som en del av grunnskoleopplæringen/ Polenturer - retningslinjer

Beskrivelse

Retningslinjer for skoletur med faglig innhold som en del av grunnskoleopplæringen (TU 013/14)

  • Turene avspeiles i årsplanen til trinnet.
  • På skoleturen er det med 1 lærer pr 15 elever.
  • Reisene bestilles i samråd med skolene.
  • Reisene må avvikles i høstsemesteret 10.trinn.
  • Skoleturen er fra mandag til fredag.

Forarbeid:

  • Rutinene presiseres på første foreldremøte i august 8.trinn, det det også velges turkomite.
  • Skolen avholder møte med representantene for turkomiteene.
  • Skrivet om gratisprinsippet gjøres kjent.
  • Valg om klassen skal dra til Polen/Tyskland eller ikke, gjøres anonymt.

 (Skolens ordensreglement er gjeldende for turen.)

Publisert
14.09.2017
Sist endret
14.09.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid) hvor det ikke er nærliggende å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker