Radikalisering og voldelig ekstremisme - veileder og kontaktinfo ved bekymring

Beskrivelse

Veileder for "Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme".

Viktige telefonnummer:

  • Politiet i Agder Tlf 02800
  • Lillesand lensmannskontor Tlf 37268660
  • SLT–koordinator Lillesand kommune Tlf 90645895
Publisert
27.10.2016
Sist endret
19.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker