Radikalisering og voldelig ekstremisme - veileder og kontaktinfo ved bekymring

Beskrivelse

Veileder for "Hvordan håndtere bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme".

Viktige telefonnummer:

  • Politiet i Agder Tlf 02800
  • Lillesand lensmannskontor Tlf 37268660
  • SLT–koordinator Lillesand kommune Tlf 90645895
Publisert
27.10.2016
Sist endret
19.12.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker