Parkeringsvedtekter

Beskrivelse

Gjeldende parkeringsvedtekter finner man i § 2-10 i "Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanenes arealdel 2011-2023".

Vedtatt i Lillesand bystyre 11.10.11 - BS 098/11.

 

Publisert
02.09.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker