Opplevelseskortet

Beskrivelse

Opplevelseskortet skal gi barn og unge (mellom 2 og 16 år) fra familier med lav inntekt, mulighet til å delta på aktiviteter og få kulturopplevelser. På en rekke steder i Lillesand og omegn kan barnet/ den unge få et antall gratisbesøk sammen med ledsager 

De som er med i 2018 er: Aquarama, Kristiansand Dyrepark, Pluto Lekeland, Møglestu svømmehall, eTeateret i Lillesand (kino) og Lillesand by- og sjøfartsmuseum.

Hvem kan få Opplevelseskortet? 

Barn mellom 2 og 16 år i familier med enslige foreldre med skattbar inntekt på inntil kr 321 000 eller par med skattbar inntekt på inntil kr 422 000. Seneste skattemelding(er) må vedlegges søknaden.


Hvordan søker jeg om Opplevelseskort?

Du kan søke om opplevelseskort gjennom NAV eller Lillesand kommune. Alle som har rett på sosiale ytelser gjennom NAV, kan be om å få kort hos NAV.

Andre som har behov for opplevelseskort, kan søke Lillesand kommune:
Søknadsskjema for opplevelseskort 

Publisert
10.09.2018
Sist endret
24.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker