Oppfølgingsteam/OT-team (SLT)

Beskrivelse

Oppfølgingsteam er et tverretatlig samarbeid mellom NAV-arbeid, oppfølgingstjenesten, sosialkontoret og/eller barnevernstjenesten. Dette er et tilbud til ungdom som ikke er i videregående opplæring, men som fortsatt har lovfestet skolerett. Oppfølgingsteamet skal bidra til å finne og samordne tilbud fra ulike instanser for at ungdom skal få fullført videregående opplæring. Dette kan dreie seg om tilrettelagt skole, praksisplass i bedrift, eller kombinasjon av dette osv.

Kriterier/vilkår

For ungdom mellom 16-21 år som av en eller annen grunn ikke er i videregående opplæring, men som fortsatt har lovfestet skolerett


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ungdom/foresatte:

Ungdom eller foresatte kan også selv ta kontakt med OT-rådgiver
i Aust-Agder fylkeskommune: Nils J. Nilsen tlf: 93212317 eller mailadr:
nils-johannes.nilsen@aa-f.kommune.no

Henvisning fra samarbeidspartnere:

Samarbeidspartnere som introduserer OT-teamet for en ungdom må sørge for at samtykkeskjema signeres. Innmelding i teamet skjer via saksbehandler i kommunen, eller OT-rådgiver.

Koordinator:

SLT-koordinator Lise Håvemoen 

Tlf: 90645895 

E-post: lise.havemoen@lillesand.kommune.no

Saksbehandling

Ungdommer som blir henvist til OT- team skal få sin sak opp på første møte i OT-teamet. OT-teamet har møte 1.gang pr.måned, men kan kalles inn raskere ved behov.


Publisert
25.06.2010
Sist endret
18.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker