Næringsutvikling – Nyetablering

Beskrivelse

  • Har du planer og ideer om å starte en ny bedrift i Lillesand?
  • Arbeider du i en bedrift som vurderer Lillesand som en mulig ny lokalisering?

Lillesand Vekst er et samarbeid mellom Lillesand kommune og det lokale næringslivet, og fungerer som vår førstelinjetjeneste for nyetablering.

Hos Lillesand Vekst kan du blant annet få:

  • Informasjon om etablererkurs og regionale tilbud for gründere
  • Informasjon om regionalt næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  • Informasjon om mulige lokaler og næringsarealer i Lillesand
  • Informasjon om aktuelle bransjenettverk og samarbeidspartnere

Ta direkte kontakt på kristian@lillesandvekst.no eller 47 61 01 63 for mer informasjon om hvordan Lillesand Vekst kan hjelpe deg videre med dine etableringsplaner.

Publisert
05.11.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker