Plan - høringsuttalelse - veileder

Beskrivelse

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

  1. Skriv hvilken plan du ønsker å gi høringsuttalelse til.
  2. Skriv kort og rett fram.
  3. Skriv forslag til konkrete endringer.
  4. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
  5. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
  6. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Send høringsuttalelsen til Lillesand kommune ved postmottak@lillesand.kommune.no

Videre saksbehandling:

  • Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette.
  • Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende.
  • Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Annet

Eier:

Plan og bygg v/fagleder


Publisert
08.10.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker