Lekeareal og uteområder - retningslinjer

Beskrivelse

Retningslinjer for lekeareal og uteområder i Lillesand kommune

Vedtatt av Bystyret 6. desember 2006 

Målsetningen er å sikre nok uteareal for fysisk utfoldelse, som er brukervennlige, med gode miljø- og naturkvaliteter.

Annet

Eier:

Fagleder for Miljø og samferdsel


Publisert
03.09.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker