Legevakt

Beskrivelse

Befolkningen i Lillesand betjenes fra Kristiansand legevakt, lokalisert i egen bygning i tilknytning til Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

Legevakta er en kommunal helsetjeneste, for sykdom og skader som må behandles så raskt at fastlegen ikke kan benyttes.

Når du trenger legehjelp - hvem skal du ringe?:

 • Fastlegen din i åpningstiden.
 • Legevakt 38 07 69 00 (116117 fra 1. september 2015) når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 • 113 når det er akutt og står om liv.

Legevakta skal ta seg av akutt sykdom, tilstand eller skade som ikke kan vente med behandling til neste dag. Det oppfordres til (hvis mulig) først å kontakte fastlege. Legevakten henstiller til publikum om å ringe på forhånd (38 07 69 00). Telefonen er betjent av sykepleier.

Fredag , lørdag og søndag kl 16.00 - 22.00 har legevakten også tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier.

Her finner du litt praktisk informasjon om hvordan legevaktstjenesten fungerer

 • Betaling:
  Betaling foregår fortrinnsvis kontant. Vi har betalingsterminal. Giro kan skrives ut mot gebyr.
 • Resepter:
  Legevaktslege skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe B) og sterkt vanedannende medisiner (gruppe A), skrives ikke ut ved legevakten.
  Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen
  Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt, kan man få med startdosen på behandlingen fra legevakten.
 • Sykemelding:
  Legevakten sykemelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen som står for.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Annet

Opprettet: 22.11.2011 11:54:22
Oppdatert: 16.08.2013 08:13:41

Publisert
01.01.2012
Sist endret
24.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Beslektede tjenester