Kunnskapsprøven - alkoholloven

Beskrivelse

For hver bevilling skal det være en styrer og en stedfortreder. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (skip, tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter Fylkesmannen.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Den avlegges elektronisk. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Påmeldingsskjema for kunnskapsprøven finner du her. Du avtaler tid og sted for avleggelse av prøven med kommunen. Ta med gyldig legitimasjon.

Her finner du informasjon fra helsedirektoratet om kunnskapsprøven.

Utstedelse av bevis
Ved bestått prøve vil du få utstedt et bevis som fungerer som dokumentasjon for nødvendige kunnskaper om alkoholloven. Beviset er gyldig for ubestemt tid.

Målgruppe

  • Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling.
  • Kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Annet

Opprettet: 11.09.2009 13:24:57
Oppdatert: 25.04.2012 09:25:12

Publisert
20.06.2010
Sist endret
30.08.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker