Kulturprisen - forslag til kandidater

Beskrivelse

Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra Lillesand som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator.

Forslag sendes:
Lillesand kommune
Postboks 23
4791 Lillesand


E-post: postmottak@lillesand.kommune.no

LovHenv
Vedtatt av Lillesand bystyre 15.05.2002.

Statutter kulturpris

  1. Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra Lillesand som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator.
  2.  Et ad hoc-utvalg bestående av ordfører, leder driftsutvalget og leder kulturforum avgjør årlig kulturprisen som deles ut ved en passende anledning. Komiteen kan vurdere om også andre bør gis en oppmerksomhet.
  3. Utlysing og frist for forslag kunngjøres i lokalpressen.

Annet

Eier:

Enhet for Kultur og bibliotek


Publisert
24.08.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker