Kulturmidler - søknad

Beskrivelse

  • Lillesand kommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen.
  • Formålet med ordningen er å fremme et aktivt og allsidig kulturliv. Dette oppnås ved å stimulere lag, organisasjoner og enkeltpersoner, for derved å bidra til å gi et variert tilbud til innbyggerne.

Her finner du vedtatte retningslinjer for kulturmidler.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Annen informasjon
Kulturmiddeltildeling kunngjøres i lokalpressen og på kommunens nettside.

Publisert
23.08.2010
Sist endret
01.07.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker