Kreftkoordinator - informasjon

Beskrivelse

Lillesand og Birkenes kommune har i samarbeid med kreftforeningen ansatt kreftkoordinator i 50 % stilling. Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har en kreftsykdom, eller er pårørende til en kreftsyk.

Tilbudet er lavterskel og det kreves ikke henvisning fra lege. Derfor kan kreftrammede, pårørende eller helsepersonell ta direkte kontakt.

Brosjyre finner du her.

Hva er en kreftkoordinator?
- Er til for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
- Skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende.
- Skal arbeide for gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen, tidlig fase, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

Kreftkoordinators oppgaver:
-
Samtalepartner, gi råd og veiledning
- Samarbeide med fastlege, hjemmetjeneste og sykehus
- Oppfølging i hjemmet, familier med barn
- Koordinering av tjenester
- Oversikt over tilbud som kan være aktuelt for deg

Kontaktinformasjon:
Kreftkoordinator May M. Lauvnes
Tlf: 95227793/ 37261484
E-post: may.lauvnes@lillesand.kommune.no

Besøksadresse:
Helsehuset, 1. etasje Storgaten 1 B, 4790 Lillesand

Postadresse: 
PB 23, 4791 LILLESAND

Når: Mandag, torsdag, tirsdag (partallsuker)

Publisert
09.04.2013
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker