VA - anlegg - krav

Beskrivelse

Krav til VA-anlegg i Lillesand kommune

Inneholder gjeldende bestemmelser for prosjektering og utforming av VA-anlegg i Lillesand kommune, samt dokumenter listet opp under "Henvisninger".

Kontaktinfo:

Sentralbord Lillesand kommune: 37 26 15 00

 
 

Annet

Eier:

VAR-enheten v/ Ingvild Helland Wangen


Publisert
03.09.2010
Sist endret
31.08.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker