Kopieringstjenester for publikum

Beskrivelse

Kommunetorget yter kopieringsservice for publikum. Det gjelder enkeltkopiering, med inntil 200 kopier.

Behandlingstid
Ved små oppdrag kopierer vi mens du venter. Ved større kopieringsavtaler må det påregnes noe ventetid.

Betaling - publikum

Kommunetorget har dessverre ikke kortterminal og tar derfor kun kontant betaling. Her finner du informasjon om hva det koster.

Betaling - lag og foreninger, byggmestre og samarbeidspartnere

Lag og foreninger, byggmestere og andre samarbeidspartnere kan betale kontant eller få faktura tilsendt.

Fakturering

Fakturering skjer ved månedsslutt - faktura blir sendt ut fra økonomikontoret.

Publisert
02.09.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker